"..... en zo kwamen wij in het gezicht van Kampen. Heerlijk doet zich deze stad voor aan hen die haar van deze zijde genaken, dewijl zij in 't lang aan de overzijde der IJssel gebouwd is, onnoemelijk veel torens heeft, en eene rij boompjens tusschen den buitenmuur en den oever der rivier. Ook treft de zware brug met verwondering...."

Jacob van Lennep, 1823


.....de stad, door Jacob van Lennep zo fraai beschreven, bestaat niet meer. Sinds het bezoek van Van Lennep zijn vele elementen die hij beschreef verdwenen. De IJsselbrug die hij zag is sindsdien al zeker drie keer volledig vervangen, het tolhuisje en vele stadspoorten zijn gesloopt. Kloostergebouwen en Gasthuizen, veelal nog in oorspronkelijke middeleeuwse vorm, waren nog aanwezig. Het stratenpatroon was nog intact.

In de 19e eeuw werd dit patroon doorbroken. Nieuwe welvaart, groeiende bevolking, vergrijzende stad. Alles vroeg om stadsvernieuwing. Parken werden aangelegd op de locatie van de muren, woningen kregen een opknapbeurt en vaak een nieuwe gevel. Zo is de stad gegroeid.

In Kampen zijn uit vrijwel elke periode van haar bestaan restanten terug te vinden. Oude tussenmuren, kapconstructies en vaak ook het hele pand. Mijn zoektocht begon toen ik mij begon af te vragen wat, waar bewaard gebleven is. Ik wilde meer detail dan de standaard lijst stadpoorten en stadhuis.

Als hoofdthema heb ik daarom voor deze website de Rijks- en Gemeentelijke Monumenten in de gehele gemeente Kampen gekozen. Daarnaast wordt een selectie aan artikelen geplaatst die thema's behandelen zoals "de stadsmuur", "de poorten" of het "Heilige Geest Gasthuis". Een aparte sectie laat verder een selectie zien uit de vele muurreclames en gevelstenen.

Hiermee is slechts een aanzet gegeven tot het beschrijven van al het bijzondere in de stad. Vele panden, van zichzelf van grote (historische) waarde, staan op geen enkele lijst en zijn daardoor vrijwel niet beschermd en niet beschreven.

ir Ernst Hupkes