Hagenpoort  


Hagenpoort
Gelegen in de Buitenhoek aan het einde van de Oudestraat. Gebouwd bij de uitbreiding van de stad in de veertiende eeuw. Onderandere gebruikt als gevangenis. Gesloopt in 1893.De Hagenpoort ca 1665, getekend door A. Beerstraten. De twee spitsen, aan weerszijden van de centrale spits zullen op enig moment verdwijnen en worden vervangen door een lessenaardak (zie volgende foto). De grote ronde Hagentoren, die oorspronkelijk de toegang tot de Hagenpoort beschermde verliest zijn functie door de aanleg van de aarden bolwerken omstreeks 1580. De toren zal, door verlies van functie, steeds meer in verval raken, zoals ook is te zien op deze tekening. Uiteindelijk wordt de Hagentoren in 1736 gesloopt.


De Hagenpoort kort voor de sloop in 1893. De panden rechts van de Hagenpoort zullen nog enkele jaren bewaard blijven maar uiteindelijk ook verdwijnen om de Hagenkade aldaar breder te maken en de doorstroming voor het verkeer te verbeteren.


De locatie van de Hagenpoort geprojecteerd over de situatie van 2009. Middenboven de buitenhaven, in het midden horizontaal het einde van de Oudestraat. Alle bebouwing in rood is herkenbaar in voorgaande foto en is sinds de sloop van de Hagenpoort ook afgebroken. Het in groen aangegeven pand is Oudestraat 241 en bestaat nog.