Venepoort
 


Venepoort
Gelegen in de Bovenhoek aan het einde van de Venestraat (nu Graafschap). Zwaar versterkte poort bestaande uit een binnen- en een buitenpoort. Gebouwd in de vijftiende eeuw. Gesloopt in 1843.Links in de afbeelding is de Buiten-Venepoort te zien. Het midden toont de Venepoort. De toegangsweg naar de Buiten-Venepoort wordt in deze prent nog eens extra bewaakt door een houten(?) hek met bewaking.


De Buiten-Venepoort lag ongeveer waar nu de IJsseldijk een bocht maakt naar de Boven-Havenstraat. Deze voorpoort was de eerste toegang waarna de bezoeker een scherpe bocht naar rechts moest nemen om bij de hoofdpoort uit te komen.


De Buiten-Venepoort moet een fraai bouwwerk geweest zijn. Afgaande op deze tekening was de gebruikte ornamentiek vergelijkbaar met de Cellebroederpoort en de Broederpoort.De locatie van de Venepoort en de Buiten-Venepoort (rood) geprojecteerd op de situatie van ca 2009. Rechtsonder in de afbeelding is de bovenhaven, linksonder de HBS. Middenboven de Graafschap.De in blauw omlijnde gebieden waren onderdeel van de stadsgracht. Oorspronkelijk waren beide stukken water met elkaar verbonden en bestond de toegang tot de Buiten-Venepoort uit een brug. Begin 19e eeuw was de brug al vervangen door een weg.