Vispoort  

Vispoort
Gelegen aan de IJsselkade achter het Oude Raadhuis. Gebouwd in de veertiende eeuw. Voor de poort stonden twee wachthuisjes. Gesloopt in 1838.De Vispoort ca 1665, getekend door A. Beerstraten. In het midden de spitsen van het oude Raadhuis en van de Nieuwe Toren. Rechts de Leeuwentoren.
De gebouwtjes voor de Vispoort, met daartussen een houten hek, stamt uit 1597. Links, tussen Vispoort en Melkpoort, bouwt, omstreeks 1659, meester Elias de Mulder zijn woning (de latere stadsherberg die omstreeks 1950 wordt gesloopt).


De locatie van de Vispoort geprojecteerd op de situatie van ca 2009. Het rood omlijnde deel is de vispoort. De twee oranje-omlijnde gebouwtjes voor de poort zijn de wachthuisjes die ook op de tekening van Beerstraten te zien zijn. Van het groen-omlijnde stuk stadsmuur zijn nog delen bewaard gebleven in de bebouwing..