Disclaimer  
Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden:
 1. Deze site is in privé eigendom en wordt privé onderhouden
 2. Het doel van de website is meer bekendheid te geven aan de geregistreerde monumenten en overige interessante objecten in de gemeente Kampen alsmede aan de geschiedenis van de gemeente Kampen.
 3. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg verzameld en gepresenteerd.
 4. Er kunnen geen garanties worden gegeven m.b.t. de juistheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie.
 5. Er wordt geen waarborg gegeven dat de gepresenteerde informatie ten alle tijden zonder fouten is.
 6. De gepresenteerde informatie is geen vervanging van advies bij de juiste personen en/of de bevoegde instanties
 7. Gebruik van de gepresenteerde informatie zonder deze te verifiëren bij de juiste personen en/of de bevoegde instanties is geheel voor eigen risico.
 8. Bevoegde instanties:
  1. "Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed" (voor Rijksmonumenten)
  2. "Gemeente Kampen" (voor Gemeentelijke monumenten)
 9. Aan de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van TeKampen.nl mogen geen (delen van) teksten en/of afbeeldingen worden overgenomen, of op welke manier dan ook worden vermenigvuldigd.
 11. De eigenaar van TeKampen.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door (gebruikmaking van) de op deze website gepresenteerde informatie en/of gelinkte externe websites.