Literatuur  

Algemene geschiedenis van Kampen

Geschiedenis van Kampen, deel 1
     "maer het is hier te Campen"

Uitgave door IJsselacademie

1992
ISBN: 90-6697-065-0

Geschiedenis van Kampen, deel 2
     "Zij zijn Kampers"

Uitgave door IJsselacademie

2001
ISBN: 90-6697-130-4


Bouwhistorie te Kampen

Stad in de steigers
     Stadsvernieuwing in Kampen vanaf de jaren zeventig van
     de 20e eeuw

Geraart Westerink

2008
ISBN: 978-90-6697-196-7

Naer de eisch van 't werk
     De organisatie van het bouwen te Kampen
     1450 - 1650

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Utrecht
Verdediging: 19 November 1993

Christiaan Jan Kolman

1993
ISBN: 90-5345-036-X

Raadhuis van Kampen

Kleine monumenten reeks
Jhr. A.J. Gevers
J. ten Hove

1988
ISBN: 90-6630-143-0

Van mis tot muze
     de bebouwingsgeschiedenis van Vloeddijk 38

Geraart Westerink

2007
ISBN: 978-90-6697-189-9

Van kloosterstichting tot stichting stadsherstel
     Historie en bouwhistorie van het complex "De Reeve"

J.A. van der Hoeve
Th.M. van Mierlo
M. van der Sanden
M. Smit
F.B. Verweij

1997
ISBN: 90-242-9315-4

De Susteren van Sanct-Agnetenhuus
     De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper
      Agnietenconvent

Prof. dr. F. van der Pol
Drs. Mieke Smit

1997
ISBN: 90-6697-088-x

Historische Stedenatlas van Nederland
     Aflevering 4: KAMPEN

Onder redactie van:
G. van Herwijnen
C. van de Kieft
J.C. Visser
J.G. Wegner
Tekst: B.M.J. Speet
Kaarten: Th. Rothfush

1986
Delftse Universitaire Pers


Archeologisch onderzoek te Kampen

Acht eeuwen tussen twee stegen
     Archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek in
     Kampen

Monique Barwasser
Mieke Smit

1997
ISBN: 90-72883-07-1

Verscholen in vuil
     Archeologische vondsten uit Kampen 1375 - 1925

Hemmy Clevis
Mieke Smit

1990
ISBN: 90-72883-02-0

Verborgen steden
     Stadsarcheologie in Nederland

redactie: H. Sarfatij

1990
ISBN: 90-290-9936-4

artikel:
Kampen: Houten huizen worden stenen huizen
Mieke Smit