home

Overigen
- Oorlogsmonumenten
- Herdenkingsmonum.
- Filmbeelden

Beschermd
- Stadsgezicht Kampen
- Dorpsgezicht Zalk

Regelgeving
- Bouwverordening 1876
- Mon.verordening 2002

Publicaties